Rejestracja

*Warunki rejestracji

  1. Dla rejestracji i korzystania z Konta, konieczne jest podanie Danych Podmiotu Gospodarczego.
  2. Administratorem Danych jest Centrum Architekta sp. z o.o. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000033091, NIP 728 273 49 74, REGON 100758030.
  3. Dane Podmiotów Gospodarczych zarejestrowanych w Panelu Architekta przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, wymagającej akceptacji dokonywanej podczas rejestracji.